การออกแบบ สำหรับเรานั้นเปรียบเสมือนเราใช้จิตวิญญาณทั้งหมดในการ
จินตนาการ
สร้างภาพเสมือนจริง เพื่อจำลองอาคารหลังนั้นออกมา อาคารทุกหลังจึงเหมือนมีชีวิตที่คุณสัมผัสได้ ”
 
ขั้นตอนการให้บริการ”
  1. ติดต่อเรา 989 ออกแบบ เพื่อเสนอรูปแบบอาคาร ต่างๆจนเป็นที่พอใจ
  2. ทีมสถาปนิก โทรแจ้งรายละเอียดทั้งหมด เช่น แจ้งราคา , การทำสัญญา , และการชำระเงินงวดงาน , กระบวนรับเอกสาร เป็นต้น
  3. ชำระเงิน งวดที่ 1 เพื่อทำสัญญาจ้าง และเริ่มต้นการทำงานออกแบบ
  4. สถาปนิกเดินทางไปดูสถานที่จริง , หรือได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการออกแบบ จึงเริ่มกำหนดการเขียนแบบ
  5. กำหนดนัดหมายวันส่งงาน “ออกแบบผังอาคาร Floor Plan” รอบที่ 1 และประชุมกับเจ้าบ้านเพื่อปรับปรุงแบบ (และจะปรับปรุงแบบอาคารบ้าน ทั้งหมดไม่เกิน 3 ครั้งดีไซน์) จนแล้วเสร็จ
  6. กำหนดนัดหมายวันส่งงาน “ภาพสามมิติ 3D Model” รอบที่ 1 และประชุมกับเจ้าบ้านเพื่อปรับปรุง รูปภาพจำลองอาคารนั้นจนแล้วเสร็จ
  7. เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการออกแบบผังอาคาร และ ภาพสามมิติจำลองอาคาร จะชำระเงินงวดที่ 2 เพื่อเริ่มต้นเขียนแบบ แบบแปลนเพื่อนขออนุญาตก่อสร้าง
  8. เมื่อเขียนแบบแปลนเพื่อขออนุญาตก่อสร้างแล้วเสร็จ ชำระเงินงวดสุดท้าย เพื่อรับเอกสารจริงทั้งรูปแบบรูปเล่ม และไฟล์ PDF
  9. ท่านสามารถนำเอกสารจริงไปติดต่อหน่วยงานราชการ เพื่อขออนุญาตก่อสร้าง และใช้ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารทั้งหมดกับผู้รับเหมาก่อสร้าง

Powered by MakeWebEasy.com